Zrzeszotnienie kości spada na co trzecią kobietę na świecie i co piątego mężczyznę, w piątej dekadzie życia. Statystyki mówią wyraźnie ile pacjentów boryka się ze złamaniami osteoporotycznymi wynikającymi z tej choroby. Źródeł występowania tej choroby jest mnóstwo, widocznych oznak choroby za to niemal tyle co zero. Zrzeszotnienie kości można mimo wszystko zahamować.

Osteoporoza zwiastuny choroby oraz charakterystyka potencjalnych pacjentów

W Polsce prawie 2 miliony pacjentów przekroczywszy pięćdziesiątkę walczy z tą dolegliwością; schorzeniem, które manifestuje się w dwojaki sposób. Osteoporoza odmiany A z reguły dotyka ludzi w przedziale wiekowym 70-75 lat i związana jest ze zmniejszoną gęstością mineralną kości. Osteoporoza odmiany B cechuje się regularną bądź znikomo zredukowaną gęstością kości, lecz za to mniejszą wytrzymałością kości i w dziewięciu na dziesięć przypadków manifestuje się pomiędzy 55 a 65 rokiem życia.

Czynnikami które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania jest nie tylko wiek, ale i niska masa ciała czy predyspozycje rodzinne. Przy zbyt niewystarczającej dawce wapnia, białka oraz witaminy D, dodatkowo przy stosowaniu nadmiernej ilości używek oraz minimalnej kondycji, może dojść do wystąpienia dolegliwości. Ta zaś przez lata nie manifestuje się w żaden sposób, w większości przypadków wykrywana jest przede wszystkim przy pierwszym złamaniu.

Osteoporoza leczenie – lekarstwa z apteki i z lodówki

Odwrócenie niebezpiecznych skutków osteoporozy polega na połączeniu korzyści, które przedstawia kuracja farmakologiczna a ponadto rewolucja w zakresie posiłków spożywanych każdego dnia. Na samym początku kuracji stosowane są leki resorpcyjne, mające w pierwszym rzędzie wzmocnić gęstość mineralną kości, a ponadto dobiera się leki doprowadzające do regeneracji nowych warstw kości.

Terapia stosowana w przypadku zdiagnozowania zrzeszotnienia kości dobierana jest indywidualnie, z oczywistej przyczyny,bowiem jest to determinowane podług wariacji schorzenia. W pierwszej kolejności, jeszcze przed czasem kiedy zaordynuje się konkretną metodę leczenia zleca się się oznaczenia, które stwierdza, czy w grę wchodzi osteopenia – stan na granicy osteoporozy, czy osteoporoza zaawansowana.

W przypadkach zarówno przyjmowania specjalistycznych leków lub zanim rozpoczniemy formalne leczenie  wskazuje się na bezwzględna potrzeba stosowania diety, która pozwala utrzymać wystarczającą ilość wapnia, białka, magnezu, potasu i witaminy D. Wdrożenie w życie wszystkich elementów i nieunikanie aktywności fizycznej, ma zbawienny wpływ już w toku kuracji, ale i odpowiada za zminimalizowanie ryzyka zachorowania.